Ackermann-Gemeinde

Kdo jsme...

... jsme společenství křesťanů

... vznikli jsme roku 1946 jako společenství založené katolickými sudetskými Němci vyhnanými z jejich vlasti – Čech, Moravy a Rakouského Slezska,  kteří se po vzoru Oráče v díle Jana z Žatce „Der Ackermann aus Böhmen“ (1400) rozhodli pozitivním způsobem překonat svůj těžký osud.

... dnes tvoříme společenství lidí, kterým bez ohledu na jejich původ leží na srdci německo-české a německo-slovenské vztahy.

Svých cílů se snažíme dosáhnout...

... zpracováním trpné minulosti Němců a Čechů, Němců a Slováků.

... uchováním společného kulturního dědictví.

... dialogem o utváření mírové budoucnosti.

... tím, že se zasazujeme o dodržování lidských práv a základních svobod, zvláště o zachování a realizaci práv menšin a etnických skupin.

Působíme…

diecézních svazech a v regionech

ve sdružení Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde

v oddělení pro kulturu a vzdělávání Institutum Bohemicum

v naší mladé sekci Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde

v oddělení pro vzdělávání mládeže Jugendbildungsreferat der Ackermann-Gemeinde

v nadaci Stiftung Ackermann-Gemeinde

v české organizaci Sdružení Ackermann-Gemeinde