Johanna Lindner, Corinna Malecha (Hgs.), Zůstali tu s námi. Příběhy českých Němců / Bei uns verblieben. Geschichten tschechischer D